Klage på husbråk

Styret oppfordrer til at beboere så langt det er mulig løser konflikter seg i mellom. Dersom konflikten ikke lar seg løse, kan man ta skriftlig kontakt med styret. Ved gjentatte brudd på husordensreglene, kan det medføre oppsigelse av leiekontrakten og i særlige alvorlige tilfeller medføre til tvangssalg av boligen. Om du har klager på bråk i gården, kan du sende inn dette her. Husk leilighetsnr, klokkeslett og dato for når dette skjedde. Legg også ved kontakt info til deg selv.