Andre aktiviteter i borettslaget

I Tøyenhus fins det også aktiviteter som er initiert og drives i regi av beboerne i borettslaget.

Tøyenhus boligbryggelag: Vil du lære å brygge øl? Ta kontakt via bryggelagets Facebook side: Tøyenhus Bryggelag

Plantekasser: Ønsker du å prøve deg som urban plantedyrker? Ta kontakt med Wenche Mørk for mer informasjon.

Qigong: Hver mandag er det qigong-trening i velferdslokalet. Qigong er en enkel treningsmetode som kan styrke helsen både fysisk og mentalt. Ta kontakt med  Hilde Christine Hansen hvis du vil vite mer.