Bad

Hvordan du renser sluket på badet!

Det anbefales at sluk åpnes og renses to ganger i året.

Sluket på badet:

1: Ta av risten

2: Ta ut plastikk dekslet.

3: Ta ut den svarte koppen i bånn.

Ta så og skyll delene godt og rengjør disse, samt selve sluket.

Sett så delene tilbake på plass i motsatt rekkefølge.