Brann og røykvarsling

Brannslukningsapparat og røykvarsler skal følge leiligheten.

Brannslukningsapparatet skal være lett tilgjengelig. Det er beboers ansvar at røykvarsleren fungerer som den skal.

Batteriet skal skiftes en gang i året.

Brannslukningsapparatet skal ristes hvert halvår for å unngå at pulveret klumper seg. Borettslaget gjennomfører felleskontroller av brannslukningsapparatene.