Styret har inngått avtale med R. Bergersen om levering av nytt brikkesystem til alle fellesdører og porter.

Prosjektet starter i begynnelsen av november.

Styret inviterer beboere til informasjonsmøte torsdag, 31. oktober, kl18-19, i velferdslokalet. En representant fra R. Bergersen deltar og svarer på spørsmål.

Informasjon om løsningen

Brikkesystem: SALTO Systems

Hver leilighet får utdelt 3 brikker. Det er mulig å kjøpe flere brikker. Det vil også være mulig å låse opp via app på mobilen. App-løsningen har en årlig kostnad.

Brikker kan hentes hos vaktmester i hans kontortid. I tillegg vil det være mulig å hente ut brikker på kveldstid 11.-14.november fra kl.18-20.

I en overgangsperiode vil det være mulig å bruke både nøkkel og brikke.

Send gjerne inn spørsmål til styret på e-post: styret@toyenhus.no

Mer informasjon: Spørsmål og svar – nytt låssystem