På grunn av forsinkelser i levering av utstyr har vi ikke avklart tidspunkt for montering i oppgangene. Nærmere informasjon om datoer for montering i hver oppgang kommer så fort utstyr er mottatt.