Styret har inngått avtale med R. Bergersen om levering av nytt brikkesystem til alle fellesdører og porter. Styret inviterer beboere til informasjonsmøte torsdag, 31. oktober, kl18-19, i velferdslokalet. En representant fra R. Bergersen deltar og svarer på spørsmål.