Vindusprosjektet nærmer seg slutten og før vi betaler sluttregningen er det viktig at vi får tilbakemelding om det fortsatt er forhold som VD Montasje selv ikke har ordnet opp i. 

For at borettslaget skal få et grunnlag for eventuelt å holde tilbake penger, må den det gjelder sende klage til kjetil@vdmontasje.no med kopi til styret@toyenhus.no innen utløpet av tirsdag 18. desember. Skaden må dokumenteres med bilder og forklarende tekst. 

E-posten må merkes tydelig med klage på utført arbeid. Vi gjør oppmerksom på at beboer har rettigheter etter lovverket som gjør at man ikke mister klagemulighetene, om man ikke klager innen fristen satt av styret, men av hensyn til økonomien til borettslaget og beboerne er det en fordel om alle overholder fristen. 

Merk at skaden må dokumenteres med bilder og forklarende tekst. 

Hilsen styret