Hobbyrom

Styret har bygget om et av de gamle vaskeriene i Trondheimsveien 69 til et hobbyrom for beboere.

 

Rommet er utstyrt med benker, strøm og vann.

Beboere er ansvarlig for å rydde opp etter seg ved bruk av hobbyrommet.