Hvis det går galt

Vannskade

Ved vannskade, steng først av vannet, ta deretter kontakt med vaktmester.

Stoppekranene på badet befinner seg innenfor en merket luke på veggen ved rørene og har egne brytere.

På kjøkkenet er stoppekranene ballofixer, og må stenges ved hjelp av en umbrakonøkkel eller flatt skrujern, se bildet (det i kobberfarge).

Ved lekkasje fra radiatorer steng av vannet ved å lukke ballofixene som stitter på rørene inn til radiatoren og ta deretter kontakt med vaktmester.

Vi anbefaler alle å gjøre seg kjent med hvor stoppekranene befinner seg.

Ved lekkasjer på fellesanleggene kontaktes vaktmesteren for å stenge hovedkranene i kjelleren. Han vil kontakte borettslagets forsikringsselskap, og sørge for utbedring av skaden.

Røranlegg

Har du problemer med røranlegg? Dette er leverandøren borettslaget bruker:

Rørlegger Tom Johansen, mob. 900 92 875

Annen skade

Ved annen skade på bygningsmasse, ta kontakt med vaktmester.

Innbrudd

Ved innbrudd i leiligheten, ta kontakt med politiet, og ta deretter kontakt med eget forsikringsselskap. Dette gjelder også innbrudd i kjeller og loftsbod. Meld fra til styret eller vaktmester om det inntrufne.

Utkalling av vaktmester

Ved utkalling av vaktmester utenom arbeidstiden hans, kan beboer bli ilagt et gebyr på 500,- Styret kan gi unntak fra regelen.

Forsikring

Borettslagets eiendommer er forsikret i Tryg Forsikring med polisenummer 6598329. Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger, med veggfast utstyr. Den dekker også bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i boligen bekostet av andelseier. Det betyr at den enkelte andelseier må ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre (det vil si utstyr/innredning det er naturlig å ta med seg når en flytter).

Oppstår det skade i leiligheten, sørg for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøv å kartlegge årsaken til skaden. Er flere leiligheter berørt, noter hvordan berørte andelseiere kan kontaktes og opplys om dette når skaden meldes. Ta kontakt med vaktmester/ (styret).

Ved skader som dekkes av borettslagets bygningsforsikring har Obos Skadeforsikring en egenandel på kr 6 000,- (kr 10000,- ved vannskade). Selv om borettslagets forsikring brukes, kan andelseier belastes hele eller deler av egenandel dersom borettslagets styret vedtar dette.