Arbeidet med bytte av radiatorer er nå i gang og entreprenør melder at de skal jobbe så effektivt som mulig. Dette innebærer at varmen har blitt slått av for sesongen i borettslaget.

Dekkepapp på gulv må ikke fjernes mellom demontering og montering .

Skader på gulv som grunnet at beboer fjernet papp dekkes ikke av forsikringen.

Vi ber beboerne om at ikke låse sikkerhetslåset de dagene som arbeide utføres i deres leilighet. Dette for å underlette arbeid for Oslo VVS.