Representanter fra Renovasjonsetaten går dør til dør den 11. og 12. mars, for å informere beboere i Tøyenhus om kildesortering.