I forbindelse med omlegging fra fellesmåling til AMS målere er det inngått nettleieavtale mellom Tøyenhus og Hafslund Nett med virkning fra 09.09.2019.

Arbeidet med bytte av strømmålere er påbegynt og vil pågå de neste 1-2 ukene (se eget skriv). 

Beboere vil motta brev fra Hafslund når måler er byttet hvor det blant annet står at beboer ikke har strømleverandør. Dette trenger ikke beboere å bekymre seg over. 

Beboere står fritt til å velge ny leverandør, men ellers vil LOS fortsatt være strømleverandør for borettslaget og vil sørge for at alt fortsetter som før når målere blir byttet.

Beboere vil motta et infoskriv fra LOS i forbindelse med omleggingen av målerne med relevant info. LOS sørger for registrering av nye målere og opphør av de fellesmålte målerne.

Faktura:

Alle som har hatt avtalegiro\efaktura\faktura på epost\giro vil fortsette som før.

Strømmen fra LOS og nettleie fra Hafslund kommer på en og samme faktura

Etterskuddsvis fakturering(ingen flere forskuddsfakturaer).

Avtalepris på strøm: 

OBOS medlemsavtale på strømmen:

Strøm til innkjøpspris med 4,79 øre påslag(inkluderer myndighetspålagt Elsertifikatavgift),

Månedsavgift kr 9,-

100% fornybar energi garanti er inkludert.

Hva er AMS måler:

AMS måler (laster opp data hver time), så avregningene vil bli 100 % nøyaktig i henhold til forbruket.

Hilsen Styret

September 2019