Velkommen til Tøyenhus borettslag

Hei og velkommen som ny beboer i vårt trivelige borettslag!

Her får du viktig informasjon som vi ber deg merke deg, om kontaktinformasjon, regler for bruk, hundehold og mer.

Informasjon til beboere og svar på spørsmål

All viktig informasjon blir lagt ut på vår hjemmeside, på vår facebookgruppe Tøyenhus borettslag, og hengt opp på informasjonstavlene i oppgangene. Vi ber dere sjekke disse stedene for informasjon.  Hvis du ønsker å motta informasjon fra styret på e-post kan du melde deg på vår mail liste.

Ved spørsmål dere ikke finner svar på ved å sjekke de nevnte stedene så kan dere kontakte styret på styret@toyenhus.no

Husordensregler og vedtekter

Vi ber dere særlig være oppmerksom på borettslagets Vedtekter  og Husordensregler.

Gjentatte brudd på husordensreglene eller vedtektene kan i verste fall gi grunnlag for tvangssalg.

Vaktmester

Vaktmester er tilgjengelig i ukedagene på telefon 949 80 452 og på vaktmester@toyenhus.no. Mer informasjon om vaktmesters kontor- og arbeidstid finner du her.

Dyrehold

Alt dyrehold skal registreres til borettslaget, jf. husordensreglene § 6-5. Dette gjøres ved å melde fra til styret om hva slags dyr du har. Send oss en e-post merket dyrehold. Vi gjør særlig oppmerksom på at det er forbudt å lufte hunder på plenen i bakgården og la hunder bruke plenen som toalett.

Skilt til postkasser og ringeklokke

Skilt til postkasser og ringeklokke er beboers ansvar, jf. husordensreglene § 6-8, som pålegger alle beboere å ha standardisert skilter. Betaling for dette er beboers ansvar, mens bestillingen gjøres til vaktmester.

Dører og nøkler

Alle dører til oppganger skal holdes lukket til enhver tid. Har du behov for å ha døren åpen, så heng opp en lapp. Nøkler til oppgangene kan bestilles gjennom vaktmester, men er beboers ansvar å betale for.

Felleskostnader

Felleskostnader i borettslaget inkluderer fyring, varmtvann, trappevask, kabel-TV og bredbånd via GET, vaktmestertjeneste, forsikring, vedlikehold og nedbetaling av fellesgjeld.

OBOS sender ut faktura og krever inn felleskostnader på vegne av borettslaget. Spørsmål angående felleskostnader, faktura, rettes til borettslagets Forvaltningskonsulent, Bjørnar Solli, bjornar.sollie@obos.no

Parkering og kjøring i bakgården

Bakgården skal ikke brukes som parkering, verken for beboere eller gjester, se husordensreglene § 3-3 ut over de motorsykkelplassene som er tildelt.  Gjester og andre besøkende kan parkere på kommunens plasser i området som er skiltet med beboerparkering, mot å betale avgift. Mer informasjon her.

Borettslaget disponerer 7 parkeringsplasser til biler som leies ut på årsbasis til kr 1000,- pr mnd og 14 utleieplasser til MC/moped/scooter. Disse koster kr 1500,- pr år.

Midlertidig p-bevis

Dersom beboer har behov for midlertidig parkering (over 10 minutter) kreves det en p-tillatelse som utstedes av vaktmester i hans kontortider.

Parkering langs oppgangene som sperrer for annen trafikk aksepteres ikke.

Søppel og kildesortering

Vi har kildesortering i borettslaget. Papp og papir kastes i egen container. Organisk avfall i egne grønne plastposer, plast i egne blå plastposer, restavfall i vanlige plastposer som vrenges. Blå og grønne poser fås hos Kiwi, Rema eller andre matbutikker.
Vi har to containere til el-avfall og annet diverse avfall. Beboer må selv sørge for bortkjøring av møbler og annet. Møbler skal ikke settes i fellesarealene.

Stilletider

I leilighetene skal det være ro mellom klokken 22.00 og 07.00 søndag kveld til fredag morgen og mellom klokken 24.00 og 09.00 fredag kveld til søndag morgen.

Støyarbeid som eksempelvis hamring, banking og boring er bare tillatt mellom klokken 08.00 og 20.00 på hverdager og mellom 09.00 og 18.00 på lørdager. Søndager og helligdager er støyarbeid ikke tillatt.

I bakgården skal det være ro mellom kl 22.00 og 07.00 søndag kveld til fredag morgen og mellom klokken 23.00 og 09.00 fredag kveld til søndag morgen. Dette gjelder også balkongene og terrassen til velferdslokalet.

Utleie av leilighet

All form for utleie av leilighet som ikke innebærer at andelseieren selv bor i boligen mens leietaker er der, må godkjennes av styret. Mer informasjon her.

Velferdslokale

Borettslaget disponerer et velferdslokale på ca 100 kvadratmeter med kjøkken og toalettfasiliteter. Lokalet leies ut til gårdens beboerne for kr. 750,- pr døgn og et depostium på kr 1000,-, som tilbakebetales dersom leietaker har vasket etter seg og ellers overholdt husordensreglene.

Kjøkkenet ble pusset opp våren 2011, og inneholder komfyr, vaskemaskin, kaffetrakter og isbitmaskin. Det fins dekketøy og glass til ca. 50 gjester.

Mer informasjon om velferdslokalet finner du her.

Fellestilbud

Borettslaget har ulike fellestilbud til beboere, som for eksempel hobbyrom, fellesvaskeri, lekeplass, mm. Mer informasjon om tilbud i borettslaget finner du her.

***

Velkommen til borettslaget vårt. Vi håper dere vil trives.

Hilsen vaktmester og styret i Tøyenhus borettslag.