Følgende riggplan er satt opp av Thorendahl:

DEL 1: Oppstart uke 33 – estimert ferdig medio oktober

DEL 2: Oppstart uke 36 – estimert ferdig i løpet av første uke i november

DEL 3: Oppstart uke 41 – estimert ferdig i løpet av andre uke av desember.

Dette er estimater av tidsbruk, og på grunn av værmessige utfordringer kan det bli forsinkelser og/eller utsettelser på deler av prosjektet. Det vil også være noe opprydding i etterkant, men prosjektet forventes ferdig i god tid før jul.

Det er viktig at balkonger er ryddet, og ikke inneholder noen form for gulv, interiør, blomsterkasser eller annet som kan hindre arbeidet. Følg med på informasjon som blir lagt ut på facebook, hengt opp på oppslagstavler/dører og/eller lagt i postkassen, av både styret og Thorendahl.

I utgangspunktet må ikke innglassinger fjernes, men dersom dette må gjøres vil kostnaden for dette falle på andelseier.

Spørsmål kan rettes til styret@toyenhus.no eller via post: S. 0014, Tøyenhus borettslag, v/OBOS, postboks 6666 St Olavs plass, 0129 Oslo

Det vil i hele perioden pågå maling av vinduer.