Her følger powerpointpresentasjonen vist frem under infomøtet. Oppdatert 15.5.2014