Vaktmester/Styret vil være på vaktmesterkontoret for å ta imot nøkler på tidspunktene angitt i tabellen nedenfor.

Husk å ta med gyldig legitimasjon! Leietagere må i tillegg ta med fullmakt fra andelseier.

Har du uavhentede nøkkelsett i forbindelse med tidligere prosjekter, må du fortsatt levere inn nøkkelsett nå. Dette for at vi skal kunne skille mellom tidligere prosjekter og nåværende prosjekt. Du kan riktignok hente ut det gamle settet og levere det inn på nytt.

OBS! Det gjøres oppmerksom på at andelseier vil bli belastet med kostnader knyttet til at leverandøren ikke får adkomst eller utført arbeid i leilighet. Estimert minimumsbeløp 3 000 kr.