Fakturaadresse

 

S. 0014, Tøyenhus Borettslag
v/ OBOS
Postboks 6666 St.Olavs plass
0129 OSLO

Besøksadresse

SARS GT 44-62
0565 Oslo

Kontakt styret

Ønsker du å ta opp en sak for styret kan du også gjøre dette via skjemaet her! Fyll inn adresse, lelilighetsnr og tlf nr i saken, så blir det lettere for oss å komme i kontakt med deg.