Andelseierne i Tøyenhus borettslag vedtok på generalforsamlingen 2013 at samtlige radiatorer i borettslaget skal byttes. Skifte av radiatorer er obligatorisk for samtlige andelseiere/leietakere i borettslaget. Radiatorer som nylig er skiftet må skiftes på nytt. Dette er nødvendig for å få et velfungerende varmeanlegg. Andelseier plikter å infomere styret om eventuelle avvik.

Viktig informasjon angående adkomst til din leilighet!

Samtlige andelseiere/beboere må levere nøkler til sin leilighet – husk ev. sikkerhetslås! Det er ikke behov for å levere nøkkel til oppgangen.

Husk å kopiere eventuelle nøkler i god tid!

Nøkler leveres på vaktmesterkontoret i Trondheimsveien 83 i åpningstidene i perioden 25. mars – 11. april 2014.

Husk ID-kort i forbindelse med innlevering av nøkler!

Nøkler vil bli inn/utkvittert sammen med signatur, navn, mobilnummer og epost.

Nøkler låses inn i et nøkkelskap. Det vil ikke være mulig å hente nøkler i utførelseperioden.

Entreprenør har én nøkkelansvarlig og låser samtlige dører etter avsluttet arbeid.

Entreprenør har nødvendige forsikringer. Ev. tap av nøkler erstattes med ny lås og nye nøkler. Andelseier vil bli kontaktet.

Entreprenør har signatursskjema for hver besøk i hver leilighet.

Entreprenør varsler oppstart av arbeid ca. 2 uker innen første besøk.

Det gjøres oppmerksom på at andelseier vil bli belastet med kostnader knyttet til at Oslo VVS ikke får adkomst eller utført arbeid i leilighet. Estimert minimum beløp 5 500 kr

Kostnader knyttet til Namsmann belastes andelseier. Minimumbeløp 5 000 kr.

All radiators are being replaced this spring. We will need access to your apartment. Do you have any questions concerning the “heating project”, please contact the housing board atstyret@toyenhus.no.

Henvendelser sendes skriftlig til styret:

E-post: styret@toyenhus.no

Post: S. 0014, Tøyenhus borettslag, v/OBOS, postboks 6666 St Olavs plass, 0129 Oslo

Merk alltid med “radiatorer, adresse og leil.-nr.”. Husk kontaktinfo!

Prosjektleder for arbeidene er Trygve Moen Oslo VVS AS