Nøkler

Nøkler til leilighet besørges av beboer selv.

Oppgangsnøkkel bestilles hos vaktmester.

Dersom det er ønskelig, kan vaktmester oppbevare ekstranøkkel til leiligheten.