Navneskilt

Husordensreglene pålegger alle beboerne å ha standardiserte skilt på ringetablå og postkasse. Skiltene bestilles hos vaktmesteren kort tid etter at nye beboere har overtatt leiligheten. Ta kontakt med vaktmester for å gi nærmere info om ønsket tekst på skiltene. Vaktmesteren vil montere skiltene når de er klare. Beboerne må selv betale skiltene, de koster ca 100 kr.