Arbeidet med den nye porten er litt forsinket, men forventes å være ferdig montert innen 6.mai.

Ved spørsmål, ta kontakt med styret, styret@toyenhus.no