Prosjektets fremdrift

Oppstart av fasene har gått som planlagt, med unntak av to balkongtårn som ble startet opp for sent. Videre så har vi fått noe forsinkelser grunnet bytting av sluk. Dette var helt nødvendig å gjennomføre da de gamle slukene var råtne, og vann ville igjen kunne komme inn i betongen.

Videre så har vi nå fått videre forsinkelser på slutten av prosjektet, da vi har måtte vente på nye balkongfronter. Disse ble bestilt, men underleverandøren har ikke levert i henhold til avtale med Thorendahl.

Disse balkongfrontene har nå blitt levert. Videre arbeid nå er maling av frontene, og deretter vil de monteres fortløpende. Selv om balkongene på fase 1 og 2 nå skulle vært ferdig, så er vi dessverre ikke der. Men arbeidet med monteringen av balkongfrontene vil nå starte, og stillaser vil bli da fortløpende bli demontert.

Viktig informasjon

• Har du klager på feil eller mangler på arbeidet gjort av Thorendahl vil styret gjerne høre fra deg. Det planlegges å gå igjennom mangler og feil, for utbedringer. Derfor vil styret gjerne ha informasjon fra deg som beboer. Send oss en mail eller post, med en kort beskrivelse av feilene / manglene, leilighetsnummer og / eller adresse, og med vedlagt bilde av feilene / manglene.

• Vi vil da samle opp tilbakemeldingene fra beboere til Thorendahl for forklaringer og eventuelle utbedringer.

• Det er ikke, under noen omstendigheter, mulig å bruke verandaen mens stillaser er satt opp. Det settes på en lås på døren, som kun skal brytes ved nødstilfeller.

Vindusmaling

Det fortsetter med maling av vinduer i hele perioden. De vinduer som er for slitte for å males, planlegger vi å bytte til våren.

Spørsmål

Har du spørsmål, ta kontakt med styret, henvendelser sendes skriftlig til:styret@toyenhus.no eller via post: S. 0014, Tøyenhus borettslag, v/OBOS, postboks 6666 St Olavs plass, 0129 Oslo