Leie av velferdslokalet 

Til tross for innstramminger for utleie av velferdslokalet respekteres verken husordensregler eller vilkår i utleieavtalen. Styret mener enkeltpersoners ønske om billig festlokale ikke bør gå foran øvrige beboeres ønske om å hente seg inn på kveldstid. Fram til generalforsamlingen neste år har styret besluttet at velferdslokalet, ut over løpende avtaler med kor og trening, kun leies ut til arrangement på dagtid. Velferdslokalet skal dermed forlates senest kl. 20 alle dager. 

Styret vil fremme sak på generalforsamlingen der det blir mulig å stemme over om man igjen skal tillate utleie til fester, og i så fall på hvilke vilkår dette skal gjøres. Etter styrets oppfatning er det ingen tvil om at de midlene vi har til rådighet i dag ikke har noen virkning når det gjelder å hindre bråk og sjenanse for andre beboere.  

Tenning av grana 

Vi tenner lysene på grantreet kl. 18.20 søndag den 1. desember. Sofienberg musikkorps spiller julesanger. Det er hyggelig om beboerne ønsker å delta. 

Parkeringsplasser i 2020 

Ønsker du å leie parkeringsplass i 2020? Nå er det mulig å søke om leie av parkeringsplasser for 2020. Vi har 7 bilplasser og 14 MC-plasser. Pris er som følger: 

MC-plasser:1500 kr per år 

Bil plasser: 1000 kr pr/mnd. (De som melder interesse for leie av bilplass før 15. desember får rabattert pris på 900 kr/mnd.) 

Det er førstemann til mølla som gjelder. Send e-post til styret@toyenhus.no merket “leie parkeringsplass MC/bil” med regnr, leilnr, adresse, mob.nr. 

Oppdatering på låsprosjektet 

Låsprosjektet er godt i gang, alle oppganger/ inngangsporter har fått montert brikke leser og det er derfor mulig å ta i bruk brikkene. Loft og kjellerboder vil få montert nye låser i kommende uker. Brikkene er klare og kan hentes hos vaktmester i hans kontortid, med unntak av noen leiligheter i oppgang 83A, som blir gjort klare i løpet av uke 48. 

Styret minner om at alle beboere MÅ hente ut nøkkelbrikker og starte å bruke disse, de gamle låssylinderne blir fjernet etter nyttår. 

Tøyenhus borettslag julen 2019 

Vaktmester har reduserte åpningstider i julen. Henvendelser gjøres derfor til styret på e-post styret@toyenhus.no  

Det er forbudt å skyte opp raketter innenfor ring to. Dette gjelder derfor på eiendommen til borettslaget. Tenk på risiko for brann og på alle kjæledyrene i borettslaget og overhold forbudet! Stjerneskudd er selvsagt lov og bare hyggelig.  

Tilbud på elektronisk lås til leilighetene til alle beboere 

R. Bergersen, som leverer de elektroniske låsene i borettslaget, ønsker å gi beboere i Tøyenhus mulighet til å få enten Yale Doorman eller ID Lock til leilighetsdørene ferdigmontert til en rabattert pris. Styret har sagt ja til å informere om tilbudet.  

Se https://sogd.no/?s=yale&post_type=product og https://idlock.no/ for informasjon om produktene. Beboerne får låsen ferdig montert til den pris som oppgis på nettsidene, men slipper å betale ekstra for kjøring, som er en kostnad som tilkommer ekstra for øvrige. Tilbudet gjelder bare til 20. desember. Bestilling gjøres ved å sende en henvendelse på e-post til Truls Berg: truls@sogd.no  

Styret og vaktmester ønsker alle beboere en hyggelig desember og en riktig god jul når den tid kommer.