Forretningsfører

Administrasjonen av borettslaget foretas av OBOS, som er lagets forretningsfører.

Dette omfatter blant annet følgende oppgaver:

  • behandle søknad om bruksoverlating
  • regnskap og økonomi – årsoppgjør
  • forsikring – skadeoppgjør
  • innkreving av felleskostnader, parkeringsleie ol
  • utarbeidelse av årsmelding
  • protokollføring ved generalforsmling

Spørsmål angående felleskostnader, faktura, søknad om bruksoverlating og lignende rettes til borettslagets Forvaltningskonsulent, Bjørnar Solli, e-post bjornar.sollie@obos.no