Styret

Styret velges av borettslagets generalforsamling og har fire faste medlemmer og fire varamedlemmer.

Styremøter vår/sommer 2019:

Torsdag, 9.mai. Kl. 17-20 – Vedtak 090519

Mandag, 17. juni. Kl.17-20 – Vedtak 170619

Mandag, 15. juli. Kl.17-20 – Vedtak 150719

Mandag, 19. august. Kl. 17-20 – Vedtak 190819

Mandag 16. september. Kl. 17-20

Mandag 7.oktober. Kl. 17-20

*Har du noe som skal behandles av styret? Send henvendelse til styret@toyenhus.no senest 5 dager før neste møtedato.

Styret består av følgende personer:

Styreleder

Øyvind Kikut,  Trondheimsveien 75

Styremedlemmer

Perry Brekke, Trondheimsveien 77

Helen Ghebremedhin, Sars gate 44

Wenche Mørk, Sars gate 44

E-postadresse: styret@toyenhus.no


Kontakt oss

Har du spørsmål du ikke har fått svar på på hjemmesiden? Send oss en henvendelse