Ombygging av leiligheten

Endring av planløsning krever søknad til styret og egen godkjenning.

For at styret skal kunne godkjenne søknad om endring må følgende være oppfylt:

  • Søknad må inneholde skisse og beskrivelse av planlagte arbeider.
  • Andelseier må bekrefte at det benyttes autoriserte håndverkere for el- og rørleggerarbeider.
  • Andelseier må bekrefte at arbeidet utføres i tråd med norsk lovverk, at det betales skatt og at det ikke vil bli benyttet arbeidskraft som ikke har papirene i orden.

Søknaden sendes til styret@toyenhus.no

Dersom arbeidene krever inngrep i bærende konstruksjoner eller i brannskille vil dette normalt ikke godkjennes. Slike arbeider vil dessuten være søknadspliktig etter plan- og bygningsloven. Godkjenning fra styret forutsetter bruk av ansvarlige foretak.

Skade på borettslagets eiendom som følge av bruk av ikkeautoriserte håndverkere kan medføre erstatningsansvar for andelseier.

Avfall fra oppussing skal ikke i containerne i gården. Det må andelseier selv sørge for å fjerne. Isekk og lignende skal ikke plasseres inntil veggene i gården.

Stenging av vann

Stenging av vann i forbindelse med nødvendig rørleggerarbeid må varsles på forhånd. Andelseiere er ansvarlig for å legge ut informasjon/varsling til beboere via oppslag til samtlige berørte (evt. facebook i tillegg). Andelseier har ansvar for at rørlegger kartlegger omfanget på forhånd.