På grunn av sykdom forskyves planlagt arbeid med en uke. Se oppdatert plan på egen informasjonsside