Andelseierne i Tøyenhus borettslag vedtok på generalforsamlingen 2016 at callinganlegget i borettslaget skal oppgraderes.

Styret har inngått avtale med leverandør, Assistent Partner, for å utføre arbeidet.

Beregnet oppstart for prosjektet er første uken i juni og vil vare i ca. 4 uker.

I forbindelse med dette må leverandøren, Assistent Partner, inn i samtlige leiligheter for å skifte ut svarapparat og koble til nytt anlegg med nye kabler. Dette er obligatorisk for samtlige andelseiere/leietakere i borettslaget.

Viktig informasjon angående adkomst til din leilighet!

  • Samtlige andelseiere/beboere må levere nøkler til sin leilighet – husk ev. sikkerhetslås!
  • Husk å kopiere eventuelle nøkler i god tid!
  • Nøkler leveres på vaktmesterkontoret i Trondheimsveien 83 i åpningstidene i perioden 18.mai – 4.juni 2016 ( se eget oppslag med mer informasjon)
  • Husk ID-kort i forbindelse med innlevering av nøkler! Leietagere må i tillegg ha med fullmakt fra andelseier
  • Nøkler vil bli inn/utkvittert sammen med signatur, navn, mobilnummer og epost.
  • Nøkler låses inn i et nøkkelskap. Det vil ikke være mulig å hente nøkler i utførelsesperioden.
  • Det gjøres oppmerksom på at andelseier vil bli belastet med kostnader knyttet til at Assistent Partner ikke får adkomst eller utført arbeid i leilighet. Estimert minimum beløp 3000 kr
  • Dersom beboere nekter ny kabling, vil dette registreres og eventuelle kostnader som følge av problemer med gammel kabel må da dekkes av andelseier.

Henvendelser sendes skriftlig til styret:

E-post: styret@toyenhus.no

Post: S.0014, Tøyenhus borettslag, v/OBOS,

postboks 6666 St Olavs plass

0129 Oslo

Samtlige beboere må levere 1 sett med nøkler til sin

leilighet senest 4. juni!