Oppstart mandag, 22.juli. Vi får nye lekeapparater og nytt gummidekke. Prosjektet ferdigstilles i august.