Det har vært en del spørsmål rundt dette med oppussing av bad og styret ønsker med dette å rydde opp i motstridende opplysninger.  

I 2016 ble det protokollert under Generalforsamling at styret skulle ta stikkprøver av badenes tilstand med tanke på å finne eventuelt behov for oppussing av bad. I 2017 ble det informert om at teknisk tilstand ikke tilsier akutt behov for oppussing og det ble informert om at prosjektet etter styrets oppfatning tidligst burde skje i 2023. Bakgrunnen for dette var mange spørsmål fra beboere som ønsket å pusse opp badet selv, men ikke ville risikere en stor kostnad om felles oppussing var nær i tid. Derfor foreslo styret et sannsynlig skjæringstidspunkt for å bidra til forutsigbarhet for beboerne. Uheldigvis ble vedtaket formulert på en måte som kan ha gitt grunn til å tro at det blir oppstart av prosjekt i 2023. Dette var aldri meningen.  

Det er kun Generalforsamlingen som har myndighet til å vedta et prosjekt av den størrelsen som oppussing av bad vil medføre. Det er derfor vanskelig å si noe om når felles oppussing av bad vil skje. Borettslaget har en del gjeld, og så lenge badene holder god teknisk stand, vil sittende styre neppe fremme sak om oppussing av bad i overskuelig fremtid. Det er per i dag ingenting som tilsier behov for oppstart av et slikt prosjekt i 2023. Med det mener vi at det, etter vår oppfatning, heller ikke er behov for å starte prosessen i 2023.  

Med forbehold om at eventuelle nye medlemmer i styret kan se det annerledes, vil vi ikke foreta oss noe på flere år enda. Den som vil pusse opp badene for egen regning kan derfor trolig gjøre dette uten risiko for at det blir vedtatt felles oppussing med det første. Men igjen understreker vi at beboerne gjennom Generalforsamlingen når som helst kan beslutte oppstart.

Hilsen styret