VD Montasje fortsetter utskifting av vinduer fra 24. september. Se fremdriftsplan under

Fremdriftsplan kan leses her

Korrigeringer fra forrige runde startes også i september og aktuelle personer vil få egen informasjon om dette av VD montasje.

Nærmere informasjon om prosjektet legges ut i oppgangene.

Spørsmål om prosjektet, ønske om annet tidspunkt eller lignende, skal rettes VD Montasje: Ronny Amundsen, Mob. 41559366, e-post: ronny@vdmontasje.no