Overlating av bruk

Det er ikke tillatt å overlate bruken av boligen til andre (tidligere kalt fremleie) uten styrets samtykke og godkjennelse av bruker. Ulovlig overlating av bruk kan føre til salgspålegg av leiligheten. Søknadsskjema fås ved henvendelse til OBOS på telefon 22 86 56 63.

Det er ikke ønskelig med stor utleievirksomhet av leiligheter i gården, men godt begrunnede søknader godkjennes normalt.