Parkering og kjøring i bakgården

– Bakgården skal ikke brukes som parkering, verken for beboere eller gjester, se husordensreglene § 3-3 ut over de motorsykkelplassene som er tildelt. Gjester og andre besøkende kan parkere på kommunens plasser i området som er skiltet med beboerparkering, mot å betale avgift. Mer informasjon her.

– Korttidsparkering (inntil 10 minutter) langs oppgangene må unngås, da det forekommer at biler blir sperret inne. Så langt som mulig ber vi dere parkere øverst eller nederst i bakgården for korte ærender.

– Midlertidig parkering over 10 minutter krever p-tillatelse som registreres elektronisk av vaktmester (fra 1. januar 2018). Beboere må henvende seg til vaktmester, fortrinnsvis i hans kontortid, for å få midlertidig p-tillatelse. Parkering langs oppgangene som sperrer for annen trafikk aksepteres ikke.

– Dersom beboer har behov for håndverker som skal parkere i bakgården så må beboer sørge for at det innhentes parkeringstillatelse eller avtale med håndverkeren hvordan man fordeler ansvaret for eventuell ilagt kontrollavgift.

– P-tillatelsen skal påføres dato og klokkeslett. Parkering i bakgården over natten er ikke tillatt.

– Styret har fra 1. januar 2018 inngått avtale med P-Service (tidligere Smart Security) fra  som skal kontrollere parkering i bakgården. Klage på kontrollavgift må rettes til P-Service, tlf. 21090360.

– Gjentatte overtredelser av husordensreglene, herunder parkeringsforbudet, kan medføre vedtak om utkastelse.

– Husk at kjøring i bakgården skal foregå i gangfart, slik at vi unngår ulykker.