Parkeringsplasser for bil og motorsykkel

Borettslaget disponerer 7 parkeringsplasser til biler som leies ut på årsbasis til kr 1000,- pr mnd (fra 1.januar 2018).

Borettslaget disponerer også 14 utleieplasser til MC/moped/scooter. Disse koster kr 1500,- pr år (fra 1. januar 2018).

Leieperioden er 1.jan-31.des og er bindende i 12 måneder. Ved oppsigelse på grunn av flytting fra borettslaget gjelder en oppsigelsestid på 3mnd.

Første gangen du oppretter leieforhold vil det komme ekstra omkostninger fra OBOS i forbindelse med dette. Engangsbeløpet er på 715kr (2019) og er for at parkeringsplassen blir koblet mot din leilighet m.m.

Dersom det er flere interessenter enn antallet plasser, fordeles de ved loddtrekning på slutten av foregående år.

Følg med på Tøyenhusposten som henges opp ang status på parkeringsplasser.

Om det skulle være ledige plasser under året, og du er interessert i å leie en parkeringsplass, ta kontakt med styret på mail, Styret@toyenhus.no.

Husk navn, adresse, leilighetsnummer, registreringsnummer, email og telefonnummer.