Porttelefon

Ringetablåer ved alle ytterporter er programmert slik at det kan søkes opp med leilighetsnummer eller etternavn.

For endringer i oppføring på ringetablåene, vennligst send e-post til vaktmester: vaktmester@toyenhus.no med informasjon om leilighetsnummer og navn.

Fjernåpning av kjøreport fra leilighet

Ved leveranser ol. som krever tilgang via kjøreporten kan beboere åpne denne ved å bruke de nye svarapparatene som er montert i leilighetene.

Kjøreporten åpnes ved å trykke på den grå funksjonsknappen nederst til venstre på svarapparatet (se illustrasjon under).

Feilmelding

Ved feil på porttelefon, kontakt vaktmester. Dørklokken er beboers ansvar.

Endre volum eller ringetone på svarapparatet

Se bruksanvisning under for endring av ringetone eller volum.