Porttelefon

Ringetablåer ved alle ytterporter er programmert slik at det kan søkes opp med leilighetsnummer eller etternavn.

For endringer i oppføring på ringetablåene, vennligst send e-post til vaktmester: vaktmester@toyenhus.no med informasjon om leilighetsnummer og navn.

Fjernåpning av kjøreport fra leilighet

Ved leveranser ol. som krever tilgang via kjøreporten kan beboere åpne denne ved å bruke de nye svarapparatene som er montert i leilighetene.

Kjøreporten åpnes ved å trykke på den grå funksjonsknappen nederst til venstre på svarapparatet (se illustrasjon under).

Feilmelding

Ved feil på porttelefon, kontakt vaktmester. Dørklokken er beboers ansvar.