Protokollen fra årsmøtet, som ble avholdt den 10. april, er nå tilgjengelig på hjemmesiden. Les mer her.