Radiator

Lufting av radiatorer

Det er viktig at alle lufter radiatorene sine når radiatoranlegget blir slått på, og hver gang du hører «surkling». Uten lufting gir ikke radiatorene noe særlig varme, og det blir mindre varme oppover i etasjene.

Du må alltid lufte radiatoren etter at varmen er slått på (hver høst).

Dersom du hører susing eller klukking i radiatorene må du lufte de (hele året).

Om det er mye luft i radiatoren er det sjanse for rust på innsida, i så fall må du skifte ut hele radiatoren din eller betale for en kostbar reparasjon.

Slik lufter du en radiator:

  • Om du ikke har luftenøkkel, kan du kjøpe en i en vanlig jernvarebutikk (f.eks. Jernia). Nøkkelen er ganske liten (ca 2 cm), og har en rund ende med firkanta hull.
  • I enden av radiatoren (på motsett side av der røret kommer inn i radiatoren) er det en liten ventil. Bruk nøkkelen til å skru opp denne ventilen til du høyrer susing av at lufta går ut. Viktig: Ikke skru så mye at hele ventilen løsner (da vil vannet flomme ut over gulvet), du skal bare åpne nok til at du hører at lufta går ut.
  • Vent til det begynner og komme ut vann, og la det renne ut en desiliter vann (en liten kopp) så du er sikker på at radiatoren er tom for luft. Det er nyttig med ei fille og en liten bolle til dette.

Ved lekkasje på radiatoren

Ved lekkasje på radiatoren er det viktig at du stenger vannet til radiatoren ved å skru på stoppekranen på røret. (Se bruksanvisningen over). Beboer må alltid minimere skadene ved å samle opp vann og fjerne dette så kjapt som mulig.

Når lekkasje oppstår må det gis beskjed til styret og vaktmester ved å sende mail til disse. Styret@toyenhus.no & Vaktmester@toyenhus.no

Om beboer demonterer radiatoren, blir beboer selv ansvarlig for skadene som skulle oppstå.