Renovering av terrassen utenfor velferdslokalet og taket på vaktmesterlokalet –

Riving av lagerlokale med mer 

Riving av lagerlokale, trapp og mindre bygg starter 4. januar og er beregnet å vare i 2 uker. Dessverre vil det bli en del støy, men arbeidene er strengt nødvendige, siden setningene dessverre fortsatt pågår.