Vilkår for bruk av velferdslokalet

Adkomst

Velferdslokalet i Tøyenhus Borettslag har adresse Trondheimsveien 83, med inngang fra Solhauggata.

Røyking

Det er ikke tillatt å røyke i velferdslokalet. All røyking må skje utendørs. Sneiper skal ikke kastes på bakken, men stumpes i askebeger som senere må tømmes.

Stilleregler

Husordensreglene og stilletidene gjelder for velferdslokalet. Lokalet skal forlates via hovedinngangen senest kl.20 alle dager.

Ved brudd på reglene om stilletid, vil depositumsbeløpet bli beslaglagt. Ved brudd på reglene kan leietager nektes fremtidig leie av velferdslokalet.

Det er leietakers ansvar at selskapets gjester forholder seg til de gjeldende regler.

Veranda

Verandaen som følger med velferdslokalet er til bruk for leietakerne.

Styret vil imidlertid gjøre oppmerksom på at lyden slår mellom veggene og forsterkes slik at selv normal samtale her kan fortone seg som bråk for naboer i nærheten.

Servise, dekketøy og annet om kjøkkenet

Alt tilgjengelig utstyr kan brukes av alle leietakerne. Skap og skuffer er merket med hva som skal være plassert hvor. Noe servise / dekketøy er plassert i skjenken som står i gangen. Sett alt tilbake på rett plass etter bruk. Se også inventaroversikten.

Kjøleskap skal tømmes.

Eventuelle rester av tørrmat, engangsservise og lignende, kan settes i skap / skuffer merket dette formål.

Skitne kluter og kjøkkenhåndklær legges i en bøtte på kottet, merket dette formål.

Kaffetrakter

Bruksanvisning for kaffetrakter henger på veggen rett bak. Kaffefilter ligger i skapet. Kaffetrakteren skal rengjøres etter bruk.

Steamer

Alt servise og dekketøy skal vaskes i steameren. Bruksanvisning henger på veggen bak maskinen.

Vasking og rydding av alle flater

Lokalet skal vaskes og ryddes etter bruk. Det er ikke tilstrekkelig kun å feie og tørke over bord og gulv.

Gulvet er i laminat, og skal vaskes med lite vann, tilsatt små mengder vaskemidler, f.eks Zalo. Mopper og annet utstyr er plassert i kottet. Skitne mopper legges i en bøtte merket dette formålet.

Alt søppel skal ut av lokalet ved endt leie. Nærmeste avfallscontainere er i  gårdsrommet. Eksterne leietakere har tilgang til disse via verandaen.

Salongen

Det er mulig å flytte på sofa-elementene, men vær forsiktig med gulvet. Ødeleggelser kan belastes leietaker.

Musikkanlegg

Stereoanlegget skal brukes med forsiktighet. Anlegget er et SONY mikroanlegg med CD-spiller og radio.

Toaletter

Det er to toaletter i lokalet.

Toalett- og tørkepapir finnes på kottet. Vi kan allikevel ikke garantere at dette vil være tilgjengelig til enhver tid.

Vaktmesteren

Dersom du har spørsmål eller det oppstår problemer, ta kontakt med vaktmesteren på telefonnummer 94 98 04 52. Vaktmesteren kan kun treffes i åpningstidene.