Røyking

Det er ikke tillatt å røyke i innvendige fellesarealer, dvs vaskerier, oppganger, loft og kjellere med videre.

Det er heller ikke lov til å røyke i velferdslokalet.