Viktig informasjon til beboere

Tøyenhus borettslag kommer i løpet av våren 2014 til å igangsette arbeidet med skifte av radiatorer i samtlige leiligheter i borettslaget. Dette ble vedtatt på generalforsamlingen i 2013.

Merk at skifte av radiatorer er obligatorisk for alle andelseiere/leietakere i borettslaget. Dette gjelder også radiatorer som nylig er skiftet. Styret anbefaler derfor andelseiere å ikke skifte radiatorer i løpet av høsten/vinteren.

Det ble avholdt informasjonsmøte mandag 10. februar 2014 kl. 18.00, i Velferdslokalet.

Adkomst til samtlige leiligheter våren 2014

Arbeidene vil kreve adkomst til hver andelseiers leilighet flere ganger i løpet av våren/sommeren/høsten 2014. Vi er avhengige av at hver andelseier kvitterer ut ett fullt sett med nøkler til vår totalentreprenør Oslo VVS AS. Mer informasjon vedrørende nøkler kommer i separat skriv våren 2014.

Forventet oppstart er 5. mai 2014 , men det vil bli varslet nærmere fremdrift i løpet av våren 2014. Det vil bli informert i aktuell oppgang om hvilke dager rørlegger trenger adkomst til Deres leilighet. Vi håper at dere har full forståelse for at det ikke går å angi nøyaktig klokkeslett. Eventuelle endringer på tidspunkt meldes i aktuell oppgang så fort det oppdages.

Andelseier kan selvsagt være til stede!

Møbler og kjøkkeninnredning må fjernes på opp til 1,5 meters avstand fra radiator og rør i denne perioden.

Valg av radiator

Det vil bli levert samme type radiator i alle leiligheter- Encon OSF . Mer informasjon angående størrelse kommer i informasjonsmøtet. Andelseier sørger selv for flekkmaling og tetting av hull rundt/bak de nye radiatorene.

Det gjøres oppmerksom på at eventuelle avvik i leiligheter vil bli notert av entreprenør og at det ikke kommer til å finnes muligheter til fremtidige klager, økonomisk kompensasjon.

Vi vil på forhånd be om at samtlige beboere holder seg oppdatert på den informasjon som styret og vår entreprenør Oslo VVS AS distribuerer fra og med årsskiftet og frem til ferdigstilt arbeid.

NB , vi minner beboerne om at krav på økonomisk kompensasjon for radiatorer nyere enn 17.04.2008 må sendes inn til styret senest 17.04.2014 inkl. kopi av kvitteringer.

Eventuelle spørsmål sendes skriftelig til styret via post eller via email tilstyret@toyenhus.no merket med “fjernvarme/radiatorer, adresse leilighetsnr.”. Husk kontaktinfo!

Henvendelser vil bli besvart fortløpende, men vi tar forbehold om at det kan ta opp til 7 dager før vi kan gi beskjed.