Søppelhåndtering

Vi har egne containere til papiravfall, glass/metallavfall og restavfall i bakgården. I tillegg har vi egne containere til annet brennbart avfall samt El-avfall. Disse er plassert øverst i gården og låsen åpnes med hovednøkkel (samme nøkkel som brukes til oppgangen).

Poser med (kildesortert) husholdningssøppel skal knytes igjen og kastes oppi containeren.

Søppel skal ikke settes ved siden av containerne eller utenfor søppelrommene.

Papp/papir eller annet avfall skal ikke bli liggende i oppgangene.