Større vedlikehold og rehabilitering

2020 Elektroniske låser montert på alle fellesdører

2019 Oppgradering av lekeplass

2018-2019 Utskifting av vinduer i samtlige leiligheter, oppussing av oppganger, nye postkasser og fronter til sikringsskap, nye lamper med sensor

2017 Nytt callinganlegg og kjøreport. Rehabilitering av bunnledninger.

2015 – 2016 Rehabilitering av samtlige balkonger og maling av alle vinduer i borettslaget

2014 – 2015 Totaloppgradering og modernisering av to vaskerom

2013 – 2014 Alle radiatorer i leilighetene og fellesareal har blitt byttet ut (over 1000 radiatorer) Utskifting av 52 vinduer med råteskader. Ferdigstilt februar 2014. Konvertering til fjernvarme inkl. rivning og sanering av gammelt anlegg. Ferdigstilt september.

2013 Utbedring av 10 balkongfronter i 1. etasje. Ferdigstilt høst 2013

2011-2012 Ny traktor John Deere 2320 3 nye Electrolux vaskemaskiner til fellesvaskeriene Sand byttet i sandkassen

2010-2011 Nytt kjøkken på velferdsrommet ENØK tiltak energi/varme – to nye pumper i fyrhuset samt partikkelrenser – shuntautomatikk (nattsenking av temperatur) – energiovervåkningssystem (eos) Renovering av yttertrapper Gjennomgang av det elektriske anlegget (HMS) i alle fellesområder.

2009 Bytte av tak Maling av vinduer og oppganger Installering av branndører på loft Nytt søppelsiloanlegg Inspeksjon av bunnledninger

2008 Etablering av forskriftsmessig oljefyllingsvern Nye lekeapparater Fjerning av oljeforurenset masse Nye askebeger ved inngangene

2007 – 2008 Rens av vertikale ventilasjonskanaler på kjøkken/bad

2007 42 nye sykkelstativ

2006 Elektronisk portåpner og ny plen (mot Sars gate)

2005 Oppgradering av vaskerom, gulv, vegger, tak og nye maskiner Ny mur nederst i gården mot Sars gate og Trondheimsveien Utbedring av setningsskade i Sars gate 52, Trondheimsveien 69 og 73

2004 Oppussing av velferdslokalet Oppgradering av utearealer Utbedret setningsskade i Trondheimsveien 77 Oppussing av fyrrom

2003 Ny utebelysning Utskifting av kjellerdører Periodisk vedlikehold av brannslukkere

2002 Malt vinduer utvendig Nye porter til portrommene

2001 VVS Rehabilitering

1999 Ny varmtvannsbereder Nye kjellervinduer Nytt basseng Prøveprosjekt Våtromsrehabilitering Nytt bredbåndnett (kabelanlegg) med mulighet for bruk av telefoni og internett

1998 Rehabilitert uteanlegget

1997 Utskiftet entrédører til alle leilighetene

1994 Maling av oppgangene

1993 Fornyet maskiner i vaskeriene

1991 Nytt el anlegg i fyrhus og vaskerier, utskiftet el kjele i fyrhus

1990 Utskifting av alle el stigeledninger og nytt el.opplegg i alle leiligheter 1989 Velferdslokalene ombygget

1988 Uteanlegget opprustet, anlagt plener og helleganger, nye inngangspartier, porttelefonanlegg

1987 Nye gangvinduer, ny sirkulasjonspumpe m/motor, redskapshus