Strøm og fyring

Oppvarming og varmtvann inngår i husleien.

Fyring – Fjernvarme

Tøyenhus BRL gikk høsten 2013 over til fjernvarme fra Hafslund. Temperatur reguleres sentralt av Hafslund i henhold til temperaturen ute.

Ved behov for ekstra oppvarming, må beboer selv sørge for dette.

Strømleverandør

OBOS har på vegne av borettslagets generalforsamling inngått en avtale med Energipartner AS og LOS (Agder energi AS) om fellesinnkjøp av strøm. Energipartner AS står for rådgivning og kraftforvaltning og LOS står for kraftleveranser og fakturaadministrasjon.

Beboerne betaler kun for eget forbruk.

Ved oppsigelse og nyetablering må skjema fylles inn fra LOS for eierskifte.

Se LOS sine hjemmesider: www.los.no