Radiatorprosjektet – absolutt siste frist nøkkelinnlevering!

Har du glemt å levere nøkkelsett i forbindelse med radiatorprosjektet?

Absolutt siste frist er onsdag 16. april kl. 12.00 !

Arbeidene begynner 5. mai 2014 .

All radiators will be replace this spring/summer. We will need access to Your apartment. Do you have questions conserning «the heating project», please contact the housing board at styret@toyenhus.no .

MC-parkering

Vi gjør alle oppmerksom på at man må parkere på sin angitte plass. Om du parkerer på feil plass vil du stå i fare for å få bot.

Om du kommer i en situasjon der noen står på plassen din, anbefaler styret å kontakte Aker P-drift og informere om dette. Ta også kontakt med styret via mail i ettertid.

Om du har noen spørsmål ut over dette, eller om du har glemt hvilken plass man fikk utdelt, kontakt styret på mail, styret@toyenhus.no , og du får infoen på nytt om hvilken plass du har.

Brannslokkingsapparater

I løpet av våren/sommeren vil borettslaget gå til innkjøp av nye brannslokkingsapparater til alle leilighetene. Følg med på oppslagstavler og hjemmesider for informasjon om tidspunkt for utdeling.

Generalforsamling 2014

Årets generalforsamling finner sted 24. april kl. 18.00 i Velferdslokalet.

Dugnad 2014

Hyggelig om mange setter av søndag 11. mai til å delta på vårens dugnad. Gjør en innsats for borettslaget og bli kjent med hyggelige naboer!

Vi stiller med mat og forfriskninger.

Sykkelinnsamling

Vaktmester og styret har samlet inn sykler i både 2011 og 2012. Hvis du mener at din sykkel ble samlet inn da må du ta kontakt med vaktmester.

Du kan få igjen din sykkel mot et gebyr på 200 kroner.

Siste frist for å kreve tilbake sin sykkel 2. mai 2014. Styret vil avhende alle sykler samlet i 2011 og 2012 etter denne fristen.

Styret, april 2014

www.toyenhus.no