Generalforsamling avholdes digitalt

Det er vedtatt endringer i lovverket, som gjør det mulig å avholde digitalt årsmøte/generalforsamling. Styret har besluttet at årets årsmøte blir digitalt. Dersom minst 10% av andelseierne krever fysisk generalforsamling, må vi gjennomføre det på den måten, men dagens smittesituasjon tilsier at det ikke er mulig å gjennomføre nå. Dersom noen ønsker fysisk møte, ta umiddelbart kontakt med styret på styret@toyenhus.no

Vi tar sikte på å åpne generalforsamlingen onsdag 28. april. Alle beboere vil få tilsendt lenke og kan stemme på nett. Det er blant annet to forslag til behandling. Det ene er fra en andelseier som vil utvide bod. Det andre går ut på å ta stilling til om vi skal kreve dekket kostnadene til reparasjon av setningsskadene fra Engelsborg borettslag, som vi mener er ansvarlig.

Parkering i bakgården

All parkering ut over av- og pålessing inntil 10 minutter krever tillatelse. Skal du ha håndverkere på besøk, er du selv ansvarlig for å sørge for å innhente tillatelse på forhånd. Parkering ut over 10 minutter skal under enhver omstendighet ikke skje på kjøreveiene langs oppgangene. Biler skal heller ikke parkeres sånn at de sperrer for parkeringsplassene for moped og motorsykkel.

Bruk av isekk og lignende.

Vi har ved flere tilfeller registrert at isekk med rivingsavfall blir stående i ukesvis uten at sekkene blir hentet. Styret forventer at den som har kjøpt isekk sørger for bortkjøring så snart arbeidene er ferdig. Skal du en lengre pause i oppussingen, si enten fra til styret, eller sørg for bortkjøring i flere omganger.

Opphold i bakgården og respekt for stilletider

Det blir varmere i været og flere bruker bakgården. Styret minner om at det også er gitt egne stilletider for bruk av utearealene og at vi på bakgrunn av fjorårets sommer løpende vurderer innleie av vektertjeneste for å tømme bakgården på kveldstid. Vi håper at vi slipper dette, da det innebærer en ekstrakostnad som må fordeles på alle beboerne.

Har du sett hjemmesidene våre?

Styret bruker en del ressurser på å svare på spørsmål om temaer som er omhandlet på våre nettsider. Vi oppfordrer alle til å ta en ekstra titt på www.toyenhus.no før dere sender e-post til styret. Sannsynligvis vil dere raskere finne svar. Vi har forholdsvis kort svartid på e-post, men i perioder kan det gå noe tid før vi svarer. 

Hilsen styret og vaktmester i Tøyenhus borettslag