Rømningsvinduer 

Rømningsvinduer som leder ut til naboens veranda skal ikke stå åpne. De skal kun brukes ved rømning. De som har veranda må sørge for at rømningsvinduene ikke blir blokkert.

Bruk av bakgården og utemøblene

Det er hyggelig at bakgården igjen tas i bruk. Vi minner imidlertid om at utemøblene ble satt ut under forutsetning av at regler om avstand og antall personer overholdes. Vi ønsker ikke å bidra til økt smitterisiko og ber om at tilliten ikke misbrukes. Vi minner også om stilletidene som gjelder fra kl. 22. søndag til torsdag og fra kl. 23 fredag og lørdag. 

Vårdugnad, bruk av containerne og gjenstander i fellesarealer

Vårdugnaden i år avlyses. Containerne kan brukes til å kaste enkeltgjenstander, men skal ikke brukes for å kaste rivningsavfall og lignende. Det forutsettes at de som pusser opp leier isekk eller sørger for fjerning av avfall på annen måte. Fellesareal i kjeller og loft skal ikke brukes til oppbevaring.

Innglassing av balkonger

Flere har kontaktet styret vedrørende innglassing av balkong. Styret vil undersøke løsninger og innhente tilbud. Om mange nok ønsker innglassing kan det være aktuelt å søke plan- og bygningsetaten samlet. Gi beskjed innen utløpet av april om du ønsker tilbud. 

Parkering

Parkering i bakgården er kun tillatt i kortere perioder i forbindelse med nødvendige arbeider i leiligheten. Biler skal ikke stå i bakgården over lengre perioder om det ikke skjer bæring inn og ut. Det samme gjelder motorsykler, mopeder og scootere som ikke står på tildelte plasser. 

Generalforsamling

Det er nå vedtatt lovendringer som gjør det mulig med digitalt årsmøte/generalforsamling. Vi er i dialog med OBOS med hensyn til gjennomføringen. Enten blir det digital gjennomføring før sommeren, eller så tar vi sikte på å avholde generalforsamling på vanlig måte til høsten. 

Kontakt med styret

All kontakt med styret skal foregå per e-post til styret@toyenhus.no

Hilsen vaktmester og styret