Høstdugnad 2014

Hyggelig om mange setter av lørdag 20. september til å delta på høstdugnaden.

Gjør en innsats for borettslaget og bli kjent med hyggelige naboer! Vi stiller med mat og forfriskninger.

Radiatorprosjektet

Alle radiatorene er skifta ut nå og arbeidet med å fylle på anlegget og stille det inn er i gang. Det kan være litt susing og surkling i anlegget nå framover.

Oslo VVS anbefaler å stille radiatorene på 2 i innkjøringsperioden.

Planglagt sluttdato for prosjektet er oktober 2014.

Klager på montering må være styret i hende innen 17.09.2014 .

Henvendelse med dokumentasjon sendes S. 0014 Tøyenhus brl, v/Obos, Postboks 6666 St. Olavs pl., 0129 Oslo.

Jubileumsfest Tøyenhus borettslag 75 år

I 2015 runder det flotte borettslaget vårt 75 år og dette ønsker vi å markere med en hagefest på seinsommeren 2015. Vi ønsker oss en festkomité som kan ta seg av dette arrangementet. Har du lyst å være med?

Send styret en e-post innen 25. september 2014. Emne «Jubileumskomité 2015» .

Husordensregler/stilletider

Styret har fått noen henvendelser om seine fester i sommer. Vi bor tett og her er lytt. Vis hensyn!

§ 3-1 Utearealene

  • Det skal være ro på utearealene mellom klokken 22.00 og 07.00 søndag kveld til fredag morgen og mellom klokken 23.00 og 09.00 fredag kveld til søndag morgen. Dette gjelder også balkongene og terrassen til velferdslokalet.

Velferdslokalet

Minner om det flotte Velferslokalet vårt som kan leies for en rimelig penge. Sjekk hjemmesida vår når det er ledig.

Brannslokkingsapparater

De av dere som ennå ikke har henta ut nytt pulverapparat kan stikke innom vaktmester Mostafa og få dette.

Styret, august 2014

www.toyenhus.no