Riving av lagerlokale, trapp, garasje og trafostasjon 

På grunn av setningsskader må lagerlokalet til vaktmester rives. Velferdslokalet mister altså verandaen. I tillegg rives også steintrappen og de to bygningene som står på hver sin side av trappen. Riv Øst er engasjert og sender nå ut nabovarsel. Så snart dette er gjort, sendes rivesøknad til kommunen. Arbeidene settes i gang så snart søknaden er godkjent. Bakgården kommer derfor til å endre seg en del i løpet av høsten. Vi legger opp til at beboerne kan komme med innspill til utnyttelse av bakgården når terrenget har stabilisert seg og vi har fått slått fast hva som eventuelt må gjøres av grunnarbeider.   

Bruk av bakgården 

Vi i styret er glade for å se at bakgården har vært så mye i bruk i sommer. Særlig gledelig er det å se at lekestativet også benyttes til trening. 

Festing og bråk 

Styret minner om stilletidene og ber igjen folk om å holde støynivået nede. Det er ikke nødvendig å rope og skrike på vei til fest og særlig ikke når man er på vei hjem.  

Dører må være lukket 

I sommer har en del inngangsdører stått konstant åpne. Alle dører skal være lukket. Har du behov for å ha døren åpen midlertidig, heng opp en lapp.  

Parkering i bakgården 

Bakgården skal ikke være en parkeringsplass. Vi gir tillatelser til håndverkere og annet i forbindelse med oppussing eller andre oppdrag som krever at bilen står i bakgården i korte perioder. Systemet utnyttes imidlertid til å ha biler stående i bakgården hele dagen og over flere uker uten at det er aktivitet ved bilene. Styret kommer til å følge med på utviklingen og vil skjerpe inn reglene om dette fortsetter.  

Informasjon til nye beboere 

Styret har laget et informasjonsskriv til nye beboere. Dette kan sees på våre hjemmesider www.toyenhus.no Les særlig husordensregler og vedtekter.  

Kjøp og salg på facebookgruppen 

Vi ser at en del legger ut lenke til salgsannonser på finn.no. Facebookgruppen skal primært være en informasjonskanal og diskusjonsforum og ikke en kjøp- og salggruppe. Vi mener det er greit å legge ut ting som gis bort, men oppfordrer den som ønsker å se innlegg om kjøp og salg å opprette en egen gruppe.  

Hilsen vaktmester og Styret